Welcome Ambassador ZHANG Qiyue  

Graduation Ceremony

Graduation Ceremony

Graduation Ceremony

Welcome Consul ZHANG Shaohua & Vice Consul Wu Yimeng

 

 

Welcome Consul ZHANG Shaohua

 

Visiting Student and Scholars

Campus View

SJU Alumni Lang Lang 

                                              

Summer Program